Stowarzyszenie Pomocy Królikom
pl

"Zwierzęta w badaniach naukowych" - relacja z konferencji na SGGW

W dniach 18-19 września 2008 roku w Warszawie odbyła się pierwsza ogólnopolska konferencja ściśle poświęcona wykorzystaniu zwierząt w badaniach naukowych, adresowana do eksperymentatorów, hodowców i opiekunów zwierząt.

Kliknij, aby przeczytać obszerną merytorycznie i bardzo smutną  w kontekście ochrony  i praw zwierząt relację z konferencji, napisaną przez doktor Gabrielę Gołębiowską.

Fragmenty:

"Fakt uśmiercenia zwierzęcia rzadko jest w ogóle wymieniany w prezentacjach ustnych i pisemnych, jako szczegół techniczny bądź zdarzenie oczywiste, nieodłącznie związane z badaniami naukowymi.
Jeśli już pojawia się wzmianka o zabijaniu zwierząt, to często pośród eufemizmów i wyrazów uprzedmiotawiających zwierzę. I tak zwierzę to "materiał", "osobnik" lub "model", który się używa, utrzymuje, stosuje, selekcjonuje, znieczula, preparuje, eksplantuje, waży, względnie ubija rutynowo w rzeźni.
W wypowiedziach ustnych panuje jeszcze bardziej beztroski ton połączony z określeniami lekceważącymi życie zwierzęcia. Pojawiły się nawet wypowiedzi, że stres wywołany u zwierzęcia jest zjawiskiem korzystnym dla badacza, gdyż na jego podstawie może on wysnuć swoje wnioski."

"Pomimo dobrej znajomości zdolności do odczuwania bólu i cierpienia, inteligencji, złożoności potrzeb i zachowań zwierząt, w prezentowanych badaniach postęp w nauce i medycynie jest rozumiany jako udoskonalanie kolejnych metod okaleczania zwierząt: w wywoływaniu u zwierzęcia zawału, nowotworu, zatrucia, braku odporności, ostrej niewydolności oddechowej, uszkodzenia (perforacji) narządów.
Testowane na zwierzętach są nowe kosmetyki, wpływ alkoholu, dymu tytoniowego lub lampy stroboskopowej.
Pomimo licznych wypowiedzi naukowców o tym, że pozycja ewolucyjna zwierzęcia nie jest wskazaniem dla etyki, a jedynie jego zdolność do odczuwania cierpienia, doświadczenie, nawet to powodujące skrajne cierpienia, trwa minimum dobę, a nieraz przez całe miesiące zwierzę jest poddawane całemu „cyklowi traktowań”. A zakończone jest eutanazją zwierzęcia.
Świadomi faktu uśmiercania zwierząt badacze dokonują samouspakajania się i epatują półprawdami, odsuwając przesłanki etyczne. Prawo do życia, wolności i ochrony przed torturowaniem pozostaje niezbywalne jedynie dla człowieka. Dla innych zwierząt ta kwestia została przemilczana."

Program konferencji dostępny jest

na tej stronie

Głównymi organizatorami spotkania były:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego,
Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

Honorowy patronat nad Konferencją objęli:
Przewodniczący Towarzystwa Naukowego Warszawskiego,
Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Genetycznego,
Komitet Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej –
Komisja Biologii Zwierząt Doświadczalnych PAN,
Przewodniczący Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach.

W ramach konferencji odbyło się 30 prezentacji ustnych oraz 34 prezentacje w formie plakatów.
Materiały pokonferencyjne wydał Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu, w numerze specjalnym o ograniczonym nakładzie „Prac i materiałów zootechnicznych”, nr 66 (2008), ISNN 0137-1649.

Chętnych do przeczytania tych prac odsyłamy do 
Biblioteki Praw Zwierząt  www.bibliotekaprawzwierzat.pl

PLN
Chcę zostać sponsorem królików i SPK
 • Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się, jakie są sposoby pomocy finansowej i rzeczowej dla królików i akcji Stowarzyszenia Pomocy Królikom.

Kontakt
 • kontakt_krolik_i_telefon.JPG

Nasze akcje
 • Niewychowuj dzieci kosztem zwierząt

  Porady Stowarzyszenia Pomocy Królikom

  Adopcje Królików - Stowarzyszenie Pomocy Królikom

  Ogólnopolski Dzień Sterylizacji Zwierząt

  Szczepienie królików - Akcja Stowarzyszenia Pomocy Królikom

stat4u