Stowarzyszenie Pomocy Królikom
pl

Królicza rodzina

Króliki nie są gryzoniami - należą one do rodziny zajęczaków. Podstawowa różnica między tymi dwoma rodzinami zwierząt tkwi w ich uzębieniu. Gryzonie posiadają pojedynczą parę siekaczy w górnej szczęce, natomiast zajęczaki mają dwie pary siekaczy, które ustawione są za sobą. Ponadto charakterystyczną cechą zajęczaków są długie uszy, które dzięki dużemu ukrwieniu pełnią rolę termoregulatora.

Króliki żyją od 6 do 8 lat, czasem nawet dłużej. Ich waga i wielkość zależna jest przede wszystkim od rasy. Dorosły królik hodowlany potrafi ważyć nawet 7 kg. Jeśli chodzi o króliki karłowate i miniaturowe, to ich waga waha się pomiędzy 1-3,5 kg. Zdolność płciową króliki osiągają bardzo szybko (około 4 miesiąca życia), dlatego jak najszybciej króliki różnej płci powinny być rozdzielone i trzymane osobno. Jeśli natomiast chcemy trzymać je razem, to jeden z nich powinien być wykastrowany lub wysterylizowany.

Króliki dzięki swojej budowie mają bardzo wyostrzone zmysły. Duża powierzchnia małżowiny usznej zapewnia królikom doskonały słuch. Oczy królika są duże i okrągłe, co pozwala mu na widzenie w ciemnościach. Dodatkowo boczne ustawienie gałek ocznych zwiększa pole widzenia. Dlatego króliki doskonale widzą to, co dzieje się za ich plecami. Poza doskonałym słuchem i wzrokiem, zajęczaki posiadają doskonale rozwinięty węch. Obserwując życie tych zwierząt można zauważyć, iż ich nos porusza się bez przerwy. Ciągłe poruszanie nosem mogłoby podnosić górną wargę i odsłaniać siekacze, dlatego jest ona przedzielona na dwie części tworząc tzw. zajęczą wargę.

Króliki z natury są bardzo spokojnymi i przyjacielskimi zwierzątkami. Niemniej jednak potrafią ugryźć lub podrapać. Najczęściej agresywne nastawienie królika do ludzi jest wynikiem strachu lub stresu. Aby do tego nie dopuścić, królik powinien znajdować się pod dobrą opieką właściciela. Wszelkie porady związane z odpowiednim traktowaniem królików znajdą Państwo w kolejnym dziale naszego serwisu.

stat4u