Stowarzyszenie Pomocy Królikom
pl

Wirusowa krwotoczna choroba królików

Wirusowa krwotoczna choroba królików (RHD) - choroba krwotoczna królików, wybitnie zaraźliwa, wywołana przez wirus z rodziny kaliciwirusów - viral haemorrhagic disease (VHD). Jest to wirus łatwo przenoszący się z jednego osobnika na drugiego. Może dojść do zakażenia w kontakcie bezpośrednim lub poprzez przedmioty na których znajduje się wirus. Choroba ta jest zwana potocznie krwotoczną chorobą królików lub chińskim pomorem królików, ponieważ po raz pierwszy opisano ją w Chinach w 1984 roku. Do Polski dotarła na przełomie 1986 i 1987.

Sposoby rozprzestrzeniania

 • Droga kropelkowa,
 • kontakt bezpośredni nawet z królikiem, który wyzdrowiał ponad 4 tygodnie temu,
 • pasza lub woda zanieczyszczona odchodami chorych zwierząt,
 • osoby z obsługi, środki transportu, sprzęt do pielęgnacji zwierząt,
 • inne zwierzęta niż króliki, np. ptaki.

Wirus jest bardzo odporny i w pokojowej temperaturze potrafi przetrwać 105 dni, w temperaturze 60 °C - 2 dni, a w temperaturze 4 °C - 225 dni.

Objawy

Do zakażenia może dojść u królików w wieku powyżej 2. miesiąca życia. Okres inkubacji wynosi 16-72 godzin.

Postać nadostra

Cechuje się nagłą śmiercią, która następuje w ciągu 48 godzin od zakażenia. Śmiertelność 80-100%.

Postać ostra

 • Gwałtownie narastająca duszność,
 • pienisty lub krwisty wyciek z nosa,
 • osłabione reakcje na bodźce,
 • śmierć następuje zwykle po 2 dniach od zakażenia i poprzedzona jest popiskiwaniem i gwałtownymi, nieskoordynowanymi ruchami oraz częściowym porażeniem,
 • u królików, które przeżyją postać ostrą, szybko rozwija się żółtaczka i dochodzi do nagłej śmierci,
 •  śmiertelność 80-100%.

Postać podostra

 • Częściowa utrata apetytu,
 • silna duszność,
 • tachykardia,
 • przekrwienie gałek ocznych,
 • czasami biegunka i katar,
 • śmiertelność 40-60%,
 • króliki, które przechorowały tę postać, zdobywają trwałą odporność, jednak mogą być nadal źródłem zakażenia.

Postępowanie w razie zakażenia

Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt mówi, że pomór należy do chorób, które podlegają obowiązkowi rejestracji. Ponadto króliki chore oraz podejrzane o zakażenie należy odizolować od innych osobników oraz poddać eutanazji, a zwłoki zutylizować, ponieważ są one nadal źródłem zakażenia. Po zlikwidowaniu ogniska choroby należy przeprowadzić dezynfekcję klatek i pomieszczeń następującymi preparatami: 5% roztworem formaliny lub 1-2% roztworem sody żrącej. Wymagany jest kontakt z lekarzem weterynarii.

Profilaktyka

Choroby nie można wyleczyć, dlatego stosuje się profilaktyczne szczepionki. Jedną z nich jest Cunivac działająca przez 5-7 miesięcy.

Bibliografia

 1. Krzysztof Kostro i Zdzisław Gliński: Choroby królików, podstawy chowu i hodowli. Warszawa: PWRiL, 2005, ss. 189-193. ISBN 83-09-01795-2.

Artykuł opracowany przez Macieja Dzieżyca (tajniak).
Artykuł opublikowany także przez ww. autora na Wikipedii.

stat4u