Stowarzyszenie Pomocy Królikom
pl

Ochrona danych osobowych w SPK


Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Królikom świadom wagi problemów związanych z ochroną prawa do prywatności, w tym w szczególności prawa osób fizycznych powierzających Stowarzyszeniu swoje dane osobowe do właściwej i skutecznej ochrony tych danych deklaruje:

1. zamiar podejmowania wszystkich działań niezbędnych dla ochrony praw i usprawiedliwionych interesów jednostki związanych z bezpieczeństwem danych osobowych,

2. zamiar stałego podnoszenia świadomości oraz kwalifikacji osób przetwarzających dane osobowe w Stowarzyszeniu Pomocy Królikom w zakresie problematyki bezpieczeństwa tych danych,

3. zamiar traktowania obowiązków osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych, jako należących do kategorii podstawowych obowiązków pracowniczych oraz stanowczego egzekwowania ich wykonania przez zatrudnione osoby i współpracowników Stowarzyszenia,

4. zamiar podejmowania w niezbędnym zakresie współpracy z instytucjami powołanymi do ochrony danych osobowych.

Numer procedury Pełna nazwa dokumentu
PROC.001 Procedura w sprawie ochrony danych osobowych i baz danych w systemach informatycznych Stowarzyszenia Pomocy Królikom

PLN
stat4u