Stowarzyszenie Pomocy Królikom
pl

Instrukcja w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu


W związku z obowiązkami wynikającymi z Ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010 r., Nr 46, poz. 276) dotyczącymi m.in. stworzenia i przyjęcia procedury wewnętrznej polityki bezpieczeństwa finansowego organizacji, poniżej zamieszczamy stosowne dokumenty, które obowiązują w Stowarzyszeniu od 2011 roku.

Obowiązek stosowania się do niniejszej instrukcji, mają wszyscy członkowie Stowarzyszenia, osoby współpracujące na podstawie umowy o wolontariat, osoby zatrudnione na podstawie umów cywilno-prawnych, bądź osoby wykonujące jakiekolwiek zlecenia z dyspozycji Stowarzyszenia.

Zgłoszenia dotyczące transakcji podejrzanych, osoby które obowiązuje instrukcja mogą dokonywać na adres e-mail: incydent@kroliki.net


Pliki do pobrania (pdf)

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Pomocy Królikom
nr I/12/2010 z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Instrukcji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu

Instrukcja w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu

PLN
stat4u