Stowarzyszenie Pomocy Królikom
pl

Walne zebrania członków Stowarzyszenia Pomocy Królikom:

2017:

Miedziana Góra 20.05.2017 r

Kontakt w sprawie chęci uczestnictwa w zebraniu walnym: zarzad@kroliki.net
Członkowie zwyczajni stowarzyszenia mają obowiązek uczestniczyć w zebraniach.
PLN
stat4u