Stowarzyszenie Pomocy Królikom
pl

Projekty realizowane ze środków publicznych


W roku 2007 stowarzyszenie podpisało następującą umowę:

Umowa z Miastem Stołecznym Warszawa na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zwierząt bezdomnych i wolno żyjących – umowa nr OŚ015/B/U -3 2/07/3039  z dnia 22.06.2007– dotacja w wysokości 3.000,00 zł na przeprowadzenie zadania pt. "Ochrona zwierząt bezdomnych i wolno żyjących pochodzących z terenu Warszawy".

W roku 2008 stowarzyszenie podpisało następującą umowę:

Umowa z Miastem Stołecznym Warszawa na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zwierząt bezdomnych i wolno żyjących – umowa nr OŚ/B/III/1/12/U - 47/08 z dnia 15.05.2008 – dotacja w wysokości 10.000,00 zł na przeprowadzenie zadania pt. "Ochrona zwierząt bezdomnych i wolno żyjących pochodzących z terenu Warszawy".

W roku 2009 stowarzyszenie podpisało następującą umowę:

Umowa z Miastem Stołecznym Warszawa na realizację zadania publicznego  z zakresu ochrony zwierząt bezdomnych i wolno żyjących – umowa nr OŚ/B/III/1/12/U - 41/09  z dnia – 11.03.2009 - dotacja w wysokości 10.000,00 zł na przeprowadzenie zadania pt. "Ochrona zwierząt bezdomnych i wolno żyjących pochodzących z terenu Warszawy".

W roku 2010 stowarzyszenie podpisało następujące umowy:

Umowa z Miastem Stołecznym Warszawa na realizację zadania publiczego pod nazwą "Prowadzenie działań wspierających działalność innych organizacji realizujących Zadania Publiczne na rzecz m.st. Warszawy" - umowa nr CK-WOP/B/X/3/3/93/23/2010/NGO z dnia 10.03.2010 r.- dotacja w wysokości 10.800,00 zł na przeprowadzenie serii szkoleń prawniczych adresowanych do stołecznych organizacji pozarządowych statutowo zajmujących się ochroną zwierząt - pt. "Prawo a zwierzęta. Gdzie znajdę akty prawne obowiązujące w Polsce? Jak korzystać z polskich i europejskich baz danych? Które ustawy są istotne?", w ramach których zostanie wydana kolorowa broszura szkoleniowa  formatu A4 pod tym samym tytułem, w nakładzie 1000 egzemplarzy oraz 7000 ulotek , stojak na ulotki, plakaty, materiały biurowe i 2 roll-upy informujące o szkoleniach i Bibliotece Praw Zwierząt i o Zwierzętach. Szkolenia są  bezpłatne, prowadzący szkolenia także nie pobierają wynagrodzenia.
Kosztorys:
Broszurki A4 kolor, 28 stron, 1000 szt.        5709,60 zł
Ulotki kolor, 4 wzory po 1000 szt.               1537,20 zł
Ulotki kolor 3000 szt.                                  955,26 zł
Plakaty A3 kolor 25 szt.                              109,80 zł
Plakaty A4 kolor 100 szt.                            186,66 zł
2 roll-upy, 80 na 200 cm                             572,58 zł
Stojak na ulotki                                          329,40 zł
Usługi ksero                                              360,00 zł
Bindowanie                                               364,50 zł
Tusz do drukarki                                        360,00 zł
Segregatory, 20 szt.                                  180,00 zł
Papier do drukarki, koszulki                        135,00 zł
Dodatkowo wkład własny do dotacji musi wynieść 1.200,00 zł (10 % całości).
Kwota całości zadania: 12.000,00 zł.Umowa z Miastem Stołecznym Warszawa na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zwierząt bezdomnych i wolno żyjących – umowa nr OŚ/B/III/1/12/U - 50/10 z dnia 16.03.2010 r.- dotacja w wysokości 6.500,00 zł na przeprowadzenie zadania pt. "Ochrona zwierząt bezdomnych i wolno żyjących pochodzących z terenu Warszawy i zapobieganie bezdomności zwierząt". Środki publiczne mogą zostać wykorzystane wyłącznie na króliki pochodzące z terenu m.st. Warszawy, w następujących proporcjach:
Kosztorys:
1. usługi weterynaryjne: 3.700,00 zł, w tym:
    1850,00 zł - kastracja i sterylizacja (musi wynieść co najmniej 50% części 1.)
    1850,00 zł - inne usługi weterynaryjne
2. dokarmianie zwierząt: 2.000,00 zł
   (granulat, siano, liście i suszonki, warzywa okopowe)
3. poprawa warunków bytowania zwierząt: 800,00 zł
   (zakup materiałów/akcesoriów niezbędnych do realizacji zadania (żwirek, klatki, poidła, miski, środki czystości).
Dodatkowo wkład własny do dotacji musi wynieść minimum 900 zł (10% całości).
Kwota całości zadania: 7.400,00 zł

Umowa z Miastem Stołecznym Warszawa na realizację zadania publicznego pod nazwą  "Tworzenie lub modernizacja strony internetowej informującej o działaniach własnych podejmowanych przez organizację na rzecz mieszkańców Warszawy, w tym o działaniach finansowanych lub dofinansowanych przez m.st. Warszawa"   –  umowa nr CK-WOP/B/X/3/3/102/14/2010/NGO z dnia 10.03.2010 r  - dotacja w wysokości 3.900,00 zł. Jest to zadanie polegające na utworzeniu nowej strony www.adopcje.kroliki.net
Dodatkowo wkład własny musi wynieść minimum 980 zł (20% całości)
Kwota całości zadania: 4.880,00 zł

W roku 2011 stowarzyszenie podpisało następującą umowę:

Umowa z Miastem Stołecznym Warszawa na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zwierząt bezdomnych i wolno żyjących – umowa nr OŚ/B/III/1/12/U-62/11 z 31.03.2011r.- dotacja w wysokości 7800,00 zł na przeprowadzenie zadania pt. "Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy i zapobieganie bezdomności zwierząt". Środki publiczne mogą zostać wykorzystane wyłącznie na króliki pochodzące z terenu m.st. Warszawy, w następujących proporcjach:
Kosztorys:
1. usługi weterynaryjne: 5100,00 zł, w tym:
  2550,00 zł - kastracja i sterylizacja (musi wynieść co najmniej 50% części 1. - lub więcej)
  2550,00 zł - inne usługi weterynaryjne
2. dokarmianie zwierząt: 1100,00 zł
(granulat, siano, liście i suszonki, warzywa okopowe)
3. poprawa warunków bytowania zwierząt: 1600,00 zł
(zakup materiałów/akcesoriów niezbędnych do realizacji zadania (żwirek, klatki, transporterki, środki czystości).
Dodatkowo wkład własny do dotacji musi wynieść minimum 900,00 zł (10% całości zadania).
Kwota całości zadania: 8700,00 zł

W roku 2012 stowarzyszenie podpisało następującą umowę:

Umowa z Miastem Stołecznym Warszawa na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zwierząt bezdomnych i wolno żyjących – umowa nr OŚ/B/III/1/12/U-47/12 z 08.03.2012 r.- dotacja w wysokości 11 100,00 zł na przeprowadzenie zadania pt. "Opieka nad bezdomnymi królikami pochodzącymi z terenu m.st Warszawy". Środki publiczne mogą zostać wykorzystane wyłącznie na króliki pochodzące z terenu m.st. Warszawy, w następujących proporcjach:
Kosztorys:
1. usługi weterynaryjne: 6 900,00 zł, w tym:
4 700,00 zł - kastracja i sterylizacja (musi wynieść co najmniej 60% części 1. - lub więcej)
2 200,00 zł - inne usługi weterynaryjne
2. dokarmianie zwierząt: 2 400,00 zł
(granulat, siano, liście i suszonki, warzywa okopowe)
3. poprawa warunków bytowania zwierząt: 1 800,00 zł
(zakup materiałów/akcesoriów niezbędnych do realizacji zadania (żwirek, klatki, transporterki, środki czystości).
Dodatkowo wkład własny do dotacji musi wynieść minimum 1 236,07 zł (10% całości zadania).
Kwota całości zadania: 12 336,07 zł

W roku 2013 stowarzyszenie podpisało następującą umowę:

Umowa z Miastem Stołecznym Warszawa o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą opieka nad zwierzętami bezdomnymi i kotami wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt umowa nr OŚ/B/III/1/12/U-53/13 z 29.03.2013 r. - dotacja w wysokości 17 700,00 zł na przeprowadzenie zadania pt. "Opieka nad bezdomnymi królikami pochodzącymi z terenu m.st Warszawy". Środki publiczne mogą zostać wykorzystane wyłącznie na króliki pochodzące z terenu m.st. Warszawy od 21.02.2013 do 31.12.2013 r., w następujących proporcjach:

Kosztorys:

1. usługi weterynaryjne: 14 200,00 zł, w tym:
7 100,00 zł - kastracja i sterylizacja (musi wynieść co najmniej 50% części 1. - lub więcej)
7 100,00 zł - inne usługi weterynaryjne

2. dokarmianie królików: 1 500,00 zł
(granulat, siano, liście i suszonki, warzywa okopowe)

3. poprawa warunków bytowania królików: 2 000,00 zł
(zakup materiałów/akcesoriów niezbędnych do realizacji zadania (żwirek, klatki, transporterki, środki czystości).

Dodatkowo wkład własny do dotacji musi wynieść minimum 1 967,00 zł (10% całości zadania).

Kwota całości zadania: 19 667,00 zł

W roku 2015 stowarzyszenie podpisało następującą umowę:

Umowa z Miastem Stołecznym Warszawa o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą opieka nad zwierzętami bezdomnymi i kotami wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt umowa nr OŚ/B/III/1/12/U-21/15. - dotacja w wysokości 7 000,00 zł na przeprowadzenie zadania pt. "Opieka nad bezdomnymi królikami pochodzącymi z terenu m.st Warszawy". Środki publiczne mogą zostać wykorzystane wyłącznie na króliki pochodzące z terenu m.st. Warszawy od 10.02.2015 do 31.12.2015 r., w następujących proporcjach:

Kosztorys:

1. usługi weterynaryjne: 5 200,00 zł, w tym:
2 600,00 zł - kastracja i sterylizacja (musi wynieść co najmniej 50% części 1. - lub więcej)
2 600,00 zł - inne usługi weterynaryjne

2. dokarmianie królików: 1 100,00 zł
(granulat, siano, liście i suszonki, warzywa okopowe)

3. poprawa warunków bytowania królików: 700,00 zł
(zakup materiałów/akcesoriów niezbędnych do realizacji zadania (żwirek, klatki, transporterki, środki czystości).

Dodatkowo wkład własny do dotacji musi wynieść minimum 1 052,00 zł (minimum 10% całości zadania).

Kwota całości zadania: 8 052,00 zł

W roku 2017 stowarzyszenie podpisało następującą umowę:

Umowa z Miastem Stołecznym Warszawa o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą opieka nad zwierzętami bezdomnymi i kotami wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt umowa nr OŚ/B/III/1/12/U-26/17. - dotacja w wysokości 7 000,00 zł na przeprowadzenie zadania pt. "Opieka nad bezdomnymi królikami z terenu m.st Warszawy". Termin realizacji zadania publicznego ustalony został od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 15 grudnia 2017 r. 

Kosztorys:
1. usługi weterynaryjne, w tym:
Kastracje - 390,00 zł
Sterylizacje - 2 000 zł
Leczenie i profofilaktyka - 1 800,00 zł

2. dokarmianie królików: 900,00 zł

3. poprawa warunków: 2 400,00 zł

Dodatkowo wkład własny do dotacji musi wynieść minimum 990,00 zł.
Kwota całości zadania: 7490,00 zł

PLN
stat4u