Stowarzyszenie Pomocy Królikom
pl

Czym jest Biuletyn Informacji Publicznej

Stowarzyszenie Pomocy Królikom jako jedna z niewielu organizacji pozarządowych w Polsce wypełnia obowiązek wynikający z Ustawy o dostępie do informacji publicznej i prowadzi Biuletyn Informacji Publicznej.

Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) każda instytucja publiczna ma obowiązek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112 poz. 1198),
Kliknij, aby pobrać ustawę w pdf
Kliknij, aby przeczytać informacje o ustawie

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r. (Dz. U. Nr 67 poz. 619)
Kliknij, aby pobrać obowiązujące rozporządzenie
Kliknij, aby przeczytać informacje o rozporządzeniu

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
Kliknij, aby pobrać rozporządzenie w pdf
Kliknij, aby przeczytać informacje o rozporządzeniu
Kliknij, aby pobrać ustawę, która jest podstawą prawną dla rozporządzenia
Kliknij, aby przeczytać o niej informacje

PLN
stat4u