Stowarzyszenie Pomocy Królikom
pl
SPK ogólnopolskie na facebooku. Dołącz do nas!
Znajdź nas na Twitterze!
FaniPay - wspomóż Uszaki!
 • Na dole strony znajdziesz widget FaniPay - dzięki niemu możesz wpłacić nam darowiznę :)

Stowarzyszenie Pomocy Królikom posiada status Organizacji Pożytku Publicznego
 •  

Polecamy probiotyk dla królików!
 •  

  Podawanie probiotyku, podczas antybiotykoterapii naszego uszatego przyjaciela, to obowiązek! Nie każdy probiotyk nadaje się dla królika - dlatego wybierajcie te specjalnie dedykowane dla tego gatunku. Bio Lapis zawiera kultury bakterii bytujące w jelicie królika - ludzkie probiotyki takowych w swym składzie nie posiadają.

Facebook SPK w Warszawie
Facebook SPK w Sopocie
 • logo_Sopockie_Uszakowo.JPG

Facebook SPK w Krakowie
 •  

Facebook SPK w Lublinie
Facebook SPK w Rybniku
 •  

Facebook SPK we Wrocławiu
 •  

Roczne podsumowanie finansów SPK - część I

Data dodania: 5 styczeń, 2012
Kategoria: Ogłoszenia, Interwencje, Akcje, Adopcje
Dodana przez: Iwona Kossowska

Szanowni Panstwo,

Rok 2011 dobiegł końca, zaczynamy więc podsumowanie.

Zapraszamy do przeczytania sprawozdania merytorycznego zarządu za rok 2010, świeżo zamieszczonego w dziale Sprawozdania SPK. Formalne sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2011 zgodnie z przepisami będzie gotowe w czerwcu 2012.

A poniżej już wstępne informacje finansowe za rok 2011 dotyczące naszych 3 kont bankowych i zasad gospodarowania przychodami stowarzyszenia.

Wciąż pomagamy porzuconym, bezdomnym, chorym królikom. Co miesiąc do domów tymczasowych trafia ich bardzo wiele. Co miesiąc są to ogromne wydatki na leczenie i utrzymanie.
Bez Państwa pomocy absolutnie nie poradzilibyśmy sobie. To dzięki Wam – darczyńcom, sponsorom, wolontariuszom, którzy z dobrego serca oddają zwierzętom swój czas, dom i wyżywienie SPK może wciąż prowadzić swoją działalność.

W związku z różnym przeznaczeniem otrzymywanych od Państwa pieniędzy, SPK posiada aktualnie, na dzień 5 stycznia 2012 r.  trzy działające konta:

1. Konto główne/administracyjne:
83 1020 1013 0000 0102 0133 0554
PKO BP Oddział I w Warszawie

utworzone w lipcu 2005 r. w celu pokrywania wydatków ogólnych wszystkich regionów SPK w Polsce oraz do prowadzenia innych akcji ogólnopolskich niż Adopcje Królików.

Przychody z konta przeznaczane są na:

- prowadzenie interwencji w sprawie okrutnego traktowania królików (telefony, faksy, bilety - w przypadku wyjazdu do odległego miasta, materiały biurowe, internet),
- druk materiałów edukacyjnych o opiece nad królikami i humanitarnym traktowaniu zwierząt (ulotki, plakaty, broszurki),
- zakup książek o królikach, weterynarii i prawach zwierząt (np. o doświadczeniach na zwierzętach, polowaniach, hodowli na futro) do naszej Biblioteki Praw Zwierząt i o Zwierzętach,
- utrzymanie stron www.forum.kroliki.net, www.kroliki.net, www.adopcje.kroliki.net i www.bibliotekaprawzwierzat.pl (serwery, domeny i protokoły https),
- księgowość stowarzyszenia),

2. Konto adopcyjne:
79 2130 0004 2001 0516 7234 0001
Volkswagen Bank Polska S.A.

utworzone 23 kwietnia 2010 r. w celu pokrywania wydatków ogólnopolskiej akcji "Adopcje Królików".

Przychody z konta przeznaczane są na:

- leczenie, kontrolę i szczepienia królików,
- kastrację i sterylizację,
- zakup karmy i siana,
- zakup żwirku i klatek,
- zbiórki celowe ogólnopolskie organizowane na www.forum.kroliki.net
Na to konto wpływa dotacja od m.st. Warszawy dla królików pochodzących z tego miasta.

3. Konto Oddziału SPK w Toruniu:
51 1030 0019 0109 8530 0036 2179
Citibank Handlowy

utworzone w październiku 2011 r. w celu pokrywania wydatków Oddziału SPK w Toruniu, w szczególności remontu i wyposażenia azylu dla królików w Toruniu.

Przychody z konta przeznaczane są na pomoc królikom z województwa kujawsko - pomorskiego oraz dla królików, które przywożone są do Torunia z innych regionów Polski:

- leczenie, kontrola i szczepienie królików,
- kastracja i sterylizacja,
- zakup karmy i siana,
- zakup żwirku i klatek,
- zbiórki celowe regionalne organizowane na www.forum.kroliki.net

Konto to zostało założone przez Zarząd Stowarzyszenia, reprezentowany przez Iwonę Kossowską w celu umożliwienia starania się przez Stowarzyszenie o dotację na leczenie królików od miasta Torunia. Umowy z gminami wprowadzają wymóg utworzenia odrębnego konta.

Stowarzyszenie nie prowadzi zbiórki na inne rachunki bankowe niż trzy wymienione powyżej. W ramach podpisanych z bankami umów właścicielem wszystkich powyższych kont jest Stowarzyszenie Pomocy Królikom.

Nasze trzy budżety tworzone w ramach trzech rachunków bankowych nie mają nieprzekraczalnych ram i w razie potrzeby środki transferowane są z jednego rachunku (który w danym momencie może być zasobniejszy w środki) na pozostałe dwa, tak, aby zachować płynność finansową i aby prowadzone przez nas akcje mogły być kontynuowane. Pierwszeństwo w wydatkach mają zawsze akcje bezpośrednio związane z pomocą królikom, w szczególności leczenie królików. Wszyscy członkowie i wolontariusze SPK działają wspólnie, wymieniając się informacjami, tak, aby zebrane środki były rozdzielane wg zgłoszonych zarządowi potrzeb, wszystkie regiony ze sobą współpracują i regularnie się kontaktują.

Stowarzyszenie zarówno obecnie, jak i w przeszłości nie zatrudniało i nie zatrudnia pracowników na umowę o pracę, o dzieło lub umowę zlecenia, koordynatorzy projektów wykonują swoją pracę od początku w ramach wolontariatu (bezpłatnie), biuro Stowarzyszenia w Warszawie posiadamy na zasadach bezpłatnej umowy użyczenia, a nawet dzięki uprzejmości właściciela lokalu nie musimy płacić za ogrzewanie, prąd czy wodę. Wolontariusze sami pokrywają koszty benzyny w przypadku transportów królików i akcesoriów, stowarzyszenie obecnie nie jest w stanie pokrywać tych wydatkow z powodu zbyt małej ilości funduszy.
Pieniądze z wszystkich trzech kont przeznaczane są w całości na bezpośrednie (utrzymanie, leczenie, interwencje) i pośrednie (profilaktyka, prewencja, edukacja ludzi, w tym utrzymanie naszych serwisów i akcji edukacyjnych) potrzeby naszych uszatych podopiecznych.

DZIĘKUJEMY W IMIENIU KRÓLIKÓW !

zarząd i członkowie Stowarzyszenia Pomocy Królikom

PLN
Chcę pomóc finansowo lub przekazać dar rzeczowy
 • Wspomóż Stowarzyszenie Pomocy Królikom darowizną.
  Zrób przelew w dowolnej kwocie na konto: 79 2130 0004 2001 0516 7234 0001

  Jeśli chcą Państwo przekazać dar rzeczowy lub pieniężny dla konkretnego regionu w którym działa stowarzyszenie, prosimy o wejście na tę stronę.

Akcja BĄDŹ BOHATEREM!
 • bądź bohaterem! 

  Co miesiąc sklep wysyła dary zakupione przez klientów sklepu do innego regionu działania SPK!

Wspomóż uszaki ze Śląska !
 •  

  Zrób zakupy dla Śląska, a sklep roześle zakupione dary bezpośrednio do potrzebujących królików!

Polecamy:
stat4u