Stowarzyszenie Pomocy Królikom
pl

Dom Tymczasowy


Kliknij tutaj, aby pobrać ankietę Domu Tymczasowego.

Nowość:
Domy Tymczasowe SPK na Facebooku:

www.facebook.com/DomyTymczasoweStowarzyszeniePomocyKrolikom

logo_domy_tymczasowe_spk.jpg


Dom tymczasowy to najlepsze rozwiązanie dla królika albo innego zwierzęcia, zanim znajdzie dom stały. Jeśli marzysz o króliku, ale nie możesz mieć go na stałe z powodu np częstych wyjazdów, prowadzenie Domu Tymczasowego jest w sam raz dla Ciebie! :)

Domy Tymczasowe bardzo potrzebne nam są zwłaszcza w: Warszawie i okolicach, Trójmieście i okolicach, Krakowie i okolicach, na Górnym Śląsku, we Wrocławiu i okolicach i w Lublinie.

Jeśli chciałbyś poprowadzić Dom Tymczasowy
(w skrócie: DT) dla królika, zapoznaj się z poniższymi zasadami,
a potem zgłoś na:
domytymczasowe@kroliki.net

Tytuł maila:

(Miasto)/chcę poprowadzić Dom Tymczasowy

(np. Sopot/chcę poprowadzić Dom Tymczasowy)

1. Prosimy o zgłoszenia od osób, które zapoznały się z zasadami opieki nad królikami
(
kliknij tutaj, aby pobrać broszurkę o opiece),

2. Jesteś osobą pełnoletnią,

3. W Twoim domu nie przebywają zwierzęta zagrażające królikowi ani takie, których nie da się skutecznie odseparować, jesteś w stanie kontrolować i odseparować od królika dzieci do wieku 13 lat,

4. Możesz przyjąć do domu 1, 2 albo nawet 3 króliki, masz wystarczająco dużo miejsca, aby przez to nie obniżył się komfort Twój i pozostałych domowników,

5. Termin przechowywania królika to co najmniej miesiąc, termin ustalamy w Umowie Przyjęcia Królika do domu tymczasowego - w razie wcześniejszego oddania królika prosimy o informację z tygodniowym wyprzedzeniem,

6. Stowarzyszenie dostarcza klatkę o wielkości minimum 80 cm albo kojec, oraz transporterek, kuwetę, miski, poidło (chyba że Dom Tymczasowy posiada własne wyposażenie i rezygnuje z zaopatrzenia przez SPK),

7. Stowarzyszenie pokrywa wydatki poczynione na usługi weterynaryjne dla danego królika,

8. Stowarzyszenie stara się w miarę możliwości nieregularnie zapewniać karmę, siano i żwirek, zależnie od posiadanych funduszy, bardzo prosimy o zgłoszenia domów, które same mogą zapewnić co najmniej żwirek i siano dla królika,

9. Królikowi w DT należy zapewnić:
- pokarm (polecany przez SPK granulat, siano, suszki i warzywa/zieleninę),
- pellet/drewniany żwirek na ściółkę,
- wodę,
- możliwość wybiegu,
- swój czas - oswajanie/zabawa/głaskanie,

10. Dom Tymczasowy współpracuje z koordynatorem domów tymczasowych oraz z inspektorem adopcyjnym przechowywanego królika (do każdego królika jest przydzielony inspektor na
www.adopcje.kroliki.net),

11. W razie problemów zdrowotnych królika DT ma obowiązek jak najszybciej
poinformować o tym inspektora adopcyjnego. Leczenie będzie finansowane przez SPK tylko i wyłącznie za każdorazową zgodą i wiedzą inspektora adopcyjnego, w
polecanych przez niego lecznicach, pomijając sytuacje zagrażające życiu, w których pilne leczenie odbywać się może bez zgody inspektora, ale w lecznicach współpracujących z SPK.

Aby zostać domem tymczasowym SPK należy zgłosić swoją kandydaturę na mail: domytymczasowe@kroliki.net - w odpowiedzi zostanie odesłana ankieta domu tymczasowego, którą należy elektronicznie wypełnic i odesłać na mail bądź wydrukować, wypełnic ręcznie, sfotografować i odesłac mailowo skany.

PLN
Chcę zostać sponsorem królików i SPK
  • Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się, jakie są sposoby pomocy finansowej i rzeczowej dla królików i akcji Stowarzyszenia Pomocy Królikom.

stat4u