Stowarzyszenie Pomocy Królikom
pl

Regulamin Wirtualnej Adopcji

Wersja skrócona


1. Wirtualna adopcja to minimum 25 zł miesięcznie.

2. Można wpłacić kwotę wyższą niż podana - dzięki temu będziemy mogli zapewnić wybranemu królikowi lepszą opiekę.

3. Można adoptować więcej niż jednego królika, a także jeden królik może mieć kilku wirtualnych opiekunów.

4. Istnieje możliwość zbiorowej adopcji, np. przez całą rodzinę, klasę, szkołę, grupę przyjaciół etc.

5. Wirtualna adopcja ustaje z chwilą znalezienia przez królika domu (poinformujemy o tym, aby mogli Państwo zdecydować, czy chcą wesprzeć innego królika).

6. W każdej chwili można zrezygnować z adopcji wirtualnej bez podania przyczyn, jednak bardzo prosimy o poinformowanie nas o rezygnacji abyśmy mogli od razu zacząć szukać dla danego królika innego wirtualnego opiekuna.


Aby objąć opieką wirtualną królika, należy najpierw wysłać zgłoszenie na adresy podane tutaj.


Regiony inne niż Trójmiasto

adopcje.wirtualne@kroliki.netRegion Trójmiasto


sopot@kroliki.netSubkonta SPK dla adopcji wirtualnych1. Subkonto dla wszystkich regionów z wyjątkiem Trójmiasta

95 2130 0004 2001 0516 7234 0004
Volkswagen Bank Polska S.A.


na przykład:
"Darowizna Wirtualna Adopcja - Giguś i Sarenka z Poznania nick Kowalska25 - za marzec 2013"

2. Subkonto pomorskie SPK dla adopcji wirtualnych pomorskich/trójmiejskich:

25 2130 0004 2001 0516 7234 0003
Volkswagen Bank Polska S.A.

na przykład:
"Darowizna Wirtualna Adopcja - Borowik z Sopotu Magdalena W. - za luty 2013"


Regulamin - wersja dłuższa i pełniejszaWirtualna Adopcja


Wirtualna Adopcja jest dobrowolną darowizną wspierającą działalność Stowarzyszenia Pomocy Królikom (dalej SPK) w zakresie zapewnienia opieki, w tym leczenia i wyżywienia królikom znajdującym się pod jego opieką.

Wirtualna Adopcja polega na regularnych, comiesięcznych wpłatach środków na utrzymanie konkretnego królika na konto bankowe SPK. Minimalna kwota wpłaty wynosi 25 PLN miesięcznie.

Wirtualny Opiekun może też zostać opiekunem jednego z naszych przytulisk - aby pomóc w ich rozwoju: pokrywaniu wydatków na czynsz, prąd, wodę, ogrzewanie, zakup klatek, mebli, sprzętu biurowego, książek o prawach zwierząt i weterynarii.

Adoptujący Wirtualnie

Osobą adoptującą wirtualnie może zostać każda osoba fizyczna (osoby niepełnoletnie tylko za zgodą prawnych opiekunów), grupa osób lub instytucja. Jedna osoba może objąć opieką więcej niż jednego królika, a każdy królik może mieć więcej niż jednego Adoptującego Wirtualnie.

Aby objąć królika Wirtualną Adopcją, należy wysłać zgłoszenie pocztą elektroniczną na adres:
adopcje.wirtualne@kroliki.net


W przypadku Trójmiasta na adres:
sopot@kroliki.net


Zgłoszenie powinno zawierać:


- imię królika lub lokalizację przytuliska (Sopot lub Warszawa),
- deklarowaną kwotę wsparcia,
- informację, czy Adoptujący Wirtualnie chciałby, aby jego dane były umieszczone na stronach www SPK, czyli na forum w dziale dotyczącym Wirtualnych Adopcji, na stronie www.adopcje.kroliki.net

W odpowiedzi przesłany zostanie numer rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat. Adoptujący Wirtualnie, jeśli wyraził takie życzenie, zostanie umieszczony na stronach www stowarzyszenia po wpłynięciu na konto SPK pierwszej wpłaty.

Adoptujący Wirtualnie na wyraźne życzenie wysłane na ten sam adres mailowy może otrzymać imienny dyplom w wersji elektronicznej lub papierowej (niezbędne jest wtedy podanie adresu korespondencyjnego).

Zakończenie Wirtualnej Adopcji

Adopcja Wirtualna jest dobrowolną darowizną – Adoptujący Wirtualnie może w każdej chwili z niej zrezygnować wysyłając wiadomość na adres adopcje.wirtualne@kroliki.net, a w przypadku Warszawy/Mazowsza na mazowieckie.adopcje.wirtualne@kroliki.net. Adopcja Wirtualna ustaje również, jeśli na konto bankowe SPK przez okres dłuższy niż 2 miesiące nie wpłynie deklarowana kwota.

Adopcja Wirtualna królika ustaje w momencie znalezienia Domu Stałego przez wybranego królika. Adoptujący zostanie poinformowany o tym fakcie drogą mailową. Adopcja Wirtualna przytuliska ustaje w momencie rezygnacji Wirtualnego Opiekuna lub zakończenia korzystania przez SPK z danego lokalu.

Koordynator Wirtualnych Adopcji może również w każdej chwili, po konsultacji z Zarządem SPK, wykreślić osobę z listy Adoptujących Wirtualnie, jeśli działa ona w sposób niezgodny z celami i zasadami SPK.

Inne postanowienia

W razie niewykorzystania wszystkich środków przekazanych na konkretne króliki, Stowarzyszenie wykorzysta pozostałą kwotę na realizację celów statutowych - przede wszystkim na leczenie i utrzymanie królków pozozstających pod jego opieką. W razie niewykorzystania środków przekazanych na dane przytulisko, stowarzyszenie przekazuje nadwyżkę środków na bezdomne króliki z danego regionu, pozostające pod opieką SPK.

PLN
Chcę pomóc finansowo lub przekazać dar rzeczowy
stat4u